YAY BURCUNU ANLAMAK

Zodyağın 9.burcu Yay, sıralamada Akrep’ten sonra, Oğlak burcundan önce gelir. Akrep burcu zamanı doğada ağaçların yapraklarının ve eğer kalmışsa dallarındaki çürümüş meyvelerin düşerek torağa karıştığı bir dönemdir. Yağışlarla birlikte dökülen yapraklar ve meyveler toprağa karışır ve bir sonraki ilkbaharda başlayacak yaşamın aslında ilk hazırlıkları yapılmış olur. Fakat bu süreç dışsal olarak, ölümle, bitişlerle ve zorluklarla bağdaştırılır. Psikolojik anlamda ise , Akrep dönemlerinde başta ölüm olmak üzere her türlü korku, suçluluk ve pişmanlıklar tetiklenir. Bu nedenle kasvetli bir süreç olarak algılanabilir. Yay burcu zamanına gelindiğinde ise, tüm bu kasvetin içinden bir iyimserlik ve umut ışığı görünmeye başlar.

Yay zamanında, başak döneminde yapılan hasatlar bir yandan kullanırken, artık yeni hasat imkanı hiç kalmamıştır. Ve insanoğlu gözünü uzak ufuklara çevirir, araştırmaya başlar. Akrep burcunun duygusal sabitliği yerini entelektüel bir arayışa bırakır ve yaşam tıpkı bir okun yaydan fırlaması gibi hızlanarak genişler, aşkınlaşır.

Kadim astrolojide eski mısır tapınaklarında resmedildiği haliyle yay burcunun sembolündeki okun yönü akrebin kalbini hedef almıştır, sanki artık onu öldürmek ister gibi. Duygusal tapınakların, içerde hapsolmuş yaşam neşesinin serbest bırakılması için , ateşe verilmesi gibi.

Yay ve Akrep; Şarap ile sudur. Şarap sembolizmi ilahi ilham ve ilgiyi anlatır, ateş elementidir. Mevlana’nın oğlu babası için; ” O, aşk sarhoşu oldu. Onun içtiği üzüm şarabı değildi. Aydınlanmış ruhlar yalnızca Nur’un şarabından içer” demiştir. Yay burcu tam olarak nurlanmayı anlatır. İnsanın , maneviyat arayışında bulduğu ilahi bilgi ile donanması ve yaşama daha anlamlı bir seviyeden bakabilmesini sağlar. Tüm bilgiye susamış olanların arayışını anlatır yay. Bu arayıştaki neşeyi anlatır.

Ancak ateşin fazlası suyu buharlaştırır. Ağırlaşmış duygusal yapının iyimserlik ile hafiflemesi çok güzeldir, fakat her şeyde olduğu gibi bu noktada da denge şarttır ki. Su ile şarabın seyreltilmesi gerekir. Yayın aşırı bağımsız, aşırı boş vermişlik içindeki uçarı halleri veya aşırı kibri, maneviyatla yumuşamalıdır. Yoksa bağnaz, fanatik , kibirli, dünyaya yukardan bakan bir mizaç oluşur.

Yaşam ağacında yay burcu, Güneş ve Ay arasındaki denge sütununda yer alır. Bu yolun Tarot kartı dengedir. Ve bu kartta şarap ve suyu sürekli birbirine aktararak dengeyi korumaya çalışan bir melek tasvir edilmiştir. Burada meleğin yaptığı tam bir sentezleme çalışmasıdır. Ki yay burcu sentez demektir; birkaç şeyi bir araya getirerek oradan yeni bir bakış açısı ortaya koymak demektir. Melek, ilahi bilgiyi gerçek ile sentezlemektedir aslında. Bilinç ile bilincin dengelenmesidir, ego ile güdülerin, eril ile dişinin…

Güneş 21 Aralık’a kadar Yay burcunda olacak. Yaşama daha umutlu, iyimser ve manevi bir bakış açısı ile yaklaşmak zamanı. Felsefe, din, yabancı bir dil gibi farklı şeyler öğrenmek, uzak ülkelere seyahat etmek zamanı. Yaşama daha üst perdeden, bütüncül bakmak zamanı. Adaleti sorgulama zamanı. Bilgiyi paylaşma, en önemlisi insanları ve tabiatı sevme zamanı.